Berglunds grafiska

Reklam och info med mervärden

Mer skog och trä!

Hösten har varit intensiv med varierande typer av uppdrag. En stor del av tiden har upptagits av uppdrag med anknytning till skogs- och träindustrin. Det har handlat om produktion av handböcker till EcoLog Sweden AB och just nu ligger en broschyr till Rundvirke Skog AB för tryck. I det senare uppdraget har ingått såväl formgivning som foto.

1 2 3 23