Reklam och info med mervärden

Tjänster

Form

Rätt form säljer. Även fantastiskt utförd information och enastående erbjudanden måste förpackas för att din mottagare ska ta till sig dem. Här kommer formgivning in.

Design utan innehåll och tanke blir bara yta, därför är informationsarbetet tätt sammanlänkat med formgivningen genom hela processen. Varje produkt är unik och ingenting sköts på rutin.

I Berglunds Grafiska finns många års utbildning och erfarenhet av logotyper, mässmontrar, annonser, webplatser, böcker, rollups, affischer, tidningar, bildekorer, visitkort, skyltar… – Ja ni förstår.

 

E-tjänster

Berglunds Grafiska planerar och producerar webplatser i WordPress, utför konsulttjänster inom e-handel, skapar banners (flash eller statiska) samt utformar nyhetsbrev.

Rörlig bild växer starkt inom marknadsföring. Berglunds Grafiska producerar informationsfilmer för bland annat Youtube, presentationer och storbildsskärmar.

 

Information

Inom informationsområdet producerar Berglunds Grafiska bland annat texter och orienteringstavlor samt informationsfilmer för Youtube och andra kanaler. Fotouppdrag räknas också hit, antingen med egen utrustning eller via inhyrda fullblodsproffs.

Att skrika högst hjälper sällan. Enkel, väl sammanställd information är ett måste i en värld där vi hela tiden blir överösta av meddelanden. Med erfarenhet från industrin, mediabranschen, offentliga sektorn och den akademiska världen hittar jag tillsammans med dig rätt ton för att nå just din målgrupp. För att informationen ska nå fram och mottas väl är det viktigt att den förpackas på ett sätt som passar i sammanhanget. Därför finns finns tanken på formgivningen med under hela processen.

När det sedan gäller kanaler för att nå ut till publiken gäller det att ha goda kontakter inom mediavärlden. Tack vare ett brett kontaktnät både på det lokala planet och inom riksmedia har du goda möjligheter att nå ut via Berglunds Grafiska.