Reklam och info med mervärden

E-Tjänster

Berglunds Grafiska planerar och producerar webplatser i WordPress, utför konsulttjänster inom e-handel, skapar banners (flash eller statiska) samt utformar nyhetsbrev.

Rörlig bild växer starkt inom marknadsföring. Berglunds Grafiska producerar informationsfilmer för bland annat Youtube, presentationer och storbildsskärmar.