Reklam och info med mervärden

Form

Rätt form säljer. Även fantastiskt utförd information och enastående erbjudanden måste förpackas för att din mottagare ska ta till sig dem. Här kommer formgivning in.
Design utan innehåll och tanke blir bara yta, därför är informationsarbetet tätt sammanlänkat med formgivningen genom hela processen. Varje produkt är unik och ingenting sköts på rutin. 

I Berglunds Grafiska finns många års utbildning och erfarenhet av logotyper, mässmontrar, annonser, webplatser, böcker, rollups, affischer, tidningar, bildekorer, visitkort, skyltar… – Ja ni förstår.