Reklam och info med mervärden

Information

Inom informationsområdet producerar Berglunds Grafiska bland annat texter och orienteringstavlor samt informationsfilmer för Youtube och andra kanaler. Fotouppdrag räknas också hit, antingen med egen utrustning eller via inhyrda fullblodsproffs.

Att skrika högst hjälper sällan. Enkel, väl sammanställd information är ett måste i en värld där vi hela tiden blir överösta av meddelanden. Med erfarenhet från industrin, mediabranschen, offentliga sektorn och den akademiska världen hittar jag tillsammans med dig rätt ton för att nå just din målgrupp. För att informationen ska nå fram och mottas väl är det viktigt att den förpackas på ett sätt som passar i sammanhanget. Därför finns finns tanken på formgivningen med under hela processen.

När det sedan gäller kanaler för att nå ut till publiken gäller det att ha goda kontakter inom mediavärlden. Tack vare ett brett kontaktnät både på det lokala planet och inom riksmedia har du goda möjligheter att nå ut via Berglunds Grafiska.