Reklam och info med mervärden

Form

Form

Rätt form säljer. Även fantastiskt utförd information och enastående erbjudanden måste förpackas för att din mottagare ska ta till sig dem.

Läs vidare

E-Tjänster

E-tjanster

Berglunds Grafiska planerar och producerar webplatser i WordPress, utför konsulttjänster inom e-handel, skapar banners (flash eller statiska) samt utformar nyhetsbrev.

Läs vidare

Information

Info

Inom informationsområdet producerar Berglunds Grafiska bland annat texter och orienteringstavlor samt utför i viss mån även utredningsuppdrag.

Läs vidare

Senaste nytt

 

  • Mer skog och trä!

    Hösten har varit intensiv med varierande typer av uppdrag. En stor del av tiden har upptagits av uppdrag med anknytning till skogs- och träindustrin. Det har handlat om produktion av handböcker till EcoLog Sweden AB och just nu ligger en broschyr till Rundvirke Skog AB för tryck. I det senare uppdraget har ingått såväl formgivning som foto.