Reklam och info med mervärden

Uncategorized

1 2 3 23

Mer skog och trä!

Hösten har varit intensiv med varierande typer av uppdrag. En stor del av tiden har upptagits av uppdrag med anknytning till skogs- och träindustrin. Det har handlat om produktion av handböcker till EcoLog Sweden AB och just nu ligger en broschyr till Rundvirke Skog AB för tryck. I det senare uppdraget har ingått såväl formgivning som foto.

1 2 3 23