Reklam och info med mervärden

Industri, handel och offentliga avtal

Början av 2015 ser ljus ut för verksamheten. Ja, slutet på föregående år var inte så tokigt det heller för den delen.
Uppdraget som lärare i produktionsteknik vid Idévärlden rullar vidare, samtidigt som andra spännande jobb rullar in.

Ett av de större industriföretagen på orten har bett om hjälp med att ta fram instruktionsböcker till deras produkter. Detta uppdrag utförs på plats hos dem och kommer löpa under någon månad framöver.

I övrigt rullar det på med uppdrag inom området handel. En av de äldsta kunderna har flaggat att lägga över mer jobb på Berglunds Grafiska, främst inom webbunderhåll.

Samtidigt har ramavtal tecknats med tre av landskapets kommuner avseende produktion av informationsmaterial. Ett ramavtal är som bekant ingen garanti för att jobb rullar in, men det är en bra start.