Berglunds grafiska

Reklam och info med mervärden

Mer och mer digitalt

Just nu jobbas det med flera projekt inom det digitala området. Tre olika webplatser är under produktion, flash-banners som ska skjutas ut via TradeDoubler samt ett antal filmer för beskriva en programvara för systemunderhåll.

Väldigt roligt och väldigt utmanande, precis som det ska vara!